Professional and reliable web hosting reviews and hosting guide. InMotion Reviews and testimonials customer ratings.

Zakład w obecnym kształcie powstał w 2002 roku, w wyniku przekształcenia Zakładu Radiokomunikacji i Walki Radioelektronicznej. Zadania dydaktyczne i naukowo-badawcze realizuje tu obecnie 27 osób, w tym 6 profesorów, 8 doktorów, 8 magistrów inżynierów, 1 inżynier i 4 techników. W wyżej wymienionym gronie znajdziemy 8 żołnierzy zawodowych. Kierownikiem zakładu jest dr inż. Jarosław MICHALAK.

Zakład ma charakter dydaktyczno-naukowy i dysponuje bogatą bazą sprzętową, wykorzystywaną zarówno do realizacji procesu dydaktycznego jak i prac badawczych.

Do podstawowych zadań dydaktycznych realizowanych w Zakładzie Radiokomunikacji należy kształcenie cywilnych i wojskowych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych. Ponadto w zakładzie realizowane są stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie.

Szeroko zakrojona działalność naukowo-badawcza pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu bazy laboratoryjnej oraz znajduje odzwierciedlenie we wdrożeniach, patentach i publikacjach.

Zapraszamy do współpracy.

Zakład Radiokomunikacji Instytutu Telekomunikacji WEL WAT
Administratorzy serwisu: Wojciech Bednarczyk, Jarosław Wojtuń
kontakt: 261 839 715

Joomla 2.5 Templates designed by Website Hosting